sootballs:

antoine “dancing”

make me choose | andersonhale and honeyblee asked:

↳ derek hale or tyler hoechlin?

tagged → #Derek Hale #Teen Wolf #queue

r u l e s  o f  t h e  w i l d  k i n g d o m  d o n ’ t  a p p l y  t o  f r i e n d s

tagged → #Teen Wolf #queue

jamesvega:

Mass Effect 30 Day Challenge
Day Twelve: Favorite human character? (other than Shepard)
Kaidan Alenko